Download Hökumət Ödəniş Portalı APK for Android - Free - Latest Version

Update
20/03/23
Category
Google Play ID
www.gpp.az
Installs
50,000+

App APKs

Hökumət Ödəniş Portalı app

Government Payment Portal - access to financial services infrastructure.

Hökumət Ödəniş Portalı (HÖP, Government Payment Portal, www.gpp.az ) - ölkə iqtisadiyyatında nağdsiz hesablaşmaların genişləndirilməsi və bütün regionlarda maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasi Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmışdır. Portal vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi, rüsum, icarə haqqı və digər büdcə ödənişlərinin, həmçinin kommunal, rabitə və başqa kütləvi xidmətlər üzrə ödənişlərin internet üzərindən ödəniş kartlarından, bank hesablarından istifadə edilməklə, həmçinin bankların və milli poçt operatorunun maliyyə xidməti nöqtələrində nağd qaydada toplanılması təmin edilmişdir. Read more
Read more